EBALUAZIO PROIEKTU ETA EKIMENEI BURUZKO SARIA

Nafarroako Ebaluazio Proiektu eta Ekimenei buruzko Sariaren helburua da Nafarroan programa eta politika publikoak ebaluatzeko proiektuen garapena sustatzea, bai eta ebaluazioa finkatzeko eta instituzionalizatzeko enpresa-estrategien garapena ere, ezagutza eta berrikuntza sortzeko tresna gisa, pertsonen bizi-kalitatea eta ongizatea hobetzen laguntzeko.

Arautzaileak

Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute programa eta politika publikoak edo enpresa-estrategiak ebaluatzeko proiektuak Nafarroan garatu dituzten erakunde publiko eta pribatuek, pertsona fisikoek, autonomoek eta ikertzaileek.

Nafarroako entitate edo organismoen kasuan, proiektua Nafarroan zein Foru Komunitatetik kanpo egon daiteke. Egoitza Nafarroatik kanpo duten entitate edo organismoen kasuan, aurkeztutako proiektua Foru Komunitatean kokatuta egon beharko da.

Denborari dagokionez, parte har dezaketen proiektuak deialdi hau argitaratu aurreko hiru urteetan amaitu direnak dira.

Lan garrantzitsuenak aintzatetsiko dira, jarraian adierazten den bezala:

 • Lehenengo saria, egiaztapen-diplomarekin eta 2.000 euroko zenbatekoarekin.
 • Bigarren saria, egiaztapen-diplomarekin eta 1.000 euroko zenbatekoarekin.
 • Gehienez hiru akzesit emango dira, dagozkien egiaztapen-diplomekin.
 1. Hautagaitzak aurkezteko epea 2020ko abuztuaren 31n amaituko da. Hautagaitza ezarritako epetik kanpo aurkeztuz gero, ez da onartuko.
 2. Gizarte Eskubideen Saileko Gizarte Politiken Plangintza eta Ebaluazioko Zuzendaritza Nagusiaren Gizarte Errealitatearen Behatokiaren Zerbitzuari zuzendutako hautagaitzak modu telematikoan aurkeztuko dira Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez, bai eta aurrez aurre ere Gizarte Eskubideen Departamentuko erregistroan (González Tablas kalea, 7, Iruñea).

  Era berean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako edozein baliabide erabili ahal izango da.

  Hautagaitzak Nafarroako Gobernuarenak ez diren beste erregistro ofizial batzuetan aurkezten badira, aurkezpen horren berri eman beharko diote unitate kudeatzaileari, observatoriorealidadsocial@navarra.es helbidera mezu elektroniko bat bidalita, aurkezpenaren egunean bertan.

  Posta-bulegoen bidez aurkezten diren hautagaitzek posta-zerbitzuak ematea arautzen duen abenduaren 3ko 1829/1999 Errege Dekretuan aipatzen diren zehaztapenak bete beharko dituzte. Erakunde eskatzaileek hautagaitza bidali dela jakinarazi beharko dute, egun berean observatoriorealidadsocial@navarra.es-era bidalitako posta elektronikoaren bidez.

 1. Modalitate hauetan sartzen diren ebaluazio-proiektuek parte hartu ahal izango dute:

  • Azterketa teorikoak: ikerketa-proiektuak, gaiaren egoera kontuan hartzen dutenak eta ezagutza berriak proposatzen edo laguntzen dituztenak programa eta politika publikoak eta jarduteko estrategia pribatuak ebaluatzeko.
  • Ebaluazio praktikoak: emaitzen eta eraginen ebaluazio- edo neurketa-lanak, proiektu espezifiko baten garapena kontuan hartzen dutenak, dela esku-hartze publiko edo pribatu baten analisia.
  • Analisi konparatiboak: metaebaluazio gisa, beste ebaluazio-proiektu batzuen analisi konparatiboa dakarten azterlanak.
 2. Aurkeztutako lanek honako baldintza hauek bete behar dituzte:

  • Planteamendu argi eta objektiboa izatea. Aurkeztutako dokumentuak ebaluazioa izan behar du ardatz nagusia, bai ikuspegi teorikotik, bai aplikatutik.
  • Zorroztasun zientifikoa eta metodologikoa. Ikerketa-metodologia zorrotza eta akademikoa azalduko da, politika edo proiektu pribatuak ebaluatzeko proiektu bati dagokiona, hala nola diseinuaren, emaitzen eta inpaktuen ebaluazioak, SROI inbertsioaren itzulera sozialaren neurketa, etab.
  • Lanen luzerak gehienez 25 orrialde izango ditu, bibliografia eta eranskinak kenduta. Dokumentuak Arial 11 letra-motan aurkeztuko dira, 1,5 lerroartean. Bibliografiak APA formatuari jarraituko dio.
  • Beste lehiaketa batzuetan sarituak izan ez izana.
 1. Ebaluazioan adituak diren lau pertsonak osatutako batzorde tekniko bat sortuko da, aurkeztutako lanen azterketa xehatua egiteko. Horretarako, informazio gehiago edo argibideren bat behar izanez gero, aurkeztutako proposamenaren ardura duen erakundearekin edo organismoarekin harremanetan jarriko da.

  Batzorde teknikoak balorazio bikoitzeko prozesu itsu bat antolatuko du hautatutako proposamen bakoitzerako.

  Berrikuspen horren ondoren, saria jasotzeko eskatzen diren gutxieneko baldintzak eta estandarrak betetzen dituzten proposamenen hautaketa bidaliko zaio Epaimahaiari.

 2. Epaimahaia honako hauek osatuko dute:
  • Epaimahaiko lehendakari gisa, Gizarte Eskubideen sailburua edo, haren ordezkari gisa, Errealitate Sozialaren, Plangintzaren eta Gizarte Politiken Ebaluazioaren Behatokiko zuzendari nagusia.
  • Ospe akademiko aitortua duten eta ebaluazioaren arloan adituak diren hiru pertsona, Errealitate Sozialaren, Plangintzaren eta Gizarte Politiken Ebaluazioaren Behatokiko Zuzendaritza Nagusiak eta Nafarroako Kutxa Fundazioak izendatuak.
  • Plangintza, Ebaluazio eta Kalitate Ataleko burua izango da idazkaria, hitzarekin baina botorik gabe, edo, haren ordez, Gizarte Errealitatearen Behatokiaren Zerbitzuko zuzendaria.
 3. Epaimahaiko kideen izenak sariaren irizpenarekin batera emango dituzte jakitera. Batzorde teknikoko eta epaimahaiko ezein kidek ezin izango du lehiaketan parte hartu, erabakian ahalik eta neutraltasun handiena bermatzeko.
 4. Epaimahaiaren funtzionamendua Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru Sektore Publiko Instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen II. tituluko IV. kapituluan jasotako arauen arabera arautuko da, eta, osagarri gisa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean xedatutakoaren arabera.
 5. Epaimahaiak hautagaitzak ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen dituen argibideak eskatu ahal izango dizkie parte-hartzaileei.
 6. Epaimahaiak saria eman gabe utzi ahal izango du, baldin eta, bere ustez, merezimendu nahikorik egiaztatzen duen hautagairik aurkezten ez bada.

Aurkeztutako lanak irizpide hauen arabera baloratuko dira:

 • Zorroztasun kontzeptuala: analisiaren gaiari buruzko erreferentzia bibliografiko egokiak, zehatzak, egungoak eta nazioartekoak erabiltzen ditu lanak.
 • Zorroztasun metodologikoa: lanaren diseinu metodologikoa egokia eta berritzailea da, eta kalitate-estandar handiak ditu ebaluazioaren esparruan.
 • Diseinu metodologikoaren, azterketa-prozesuaren eta emaitzak lortzearen arteko ebidentzia eta koherentzia: lanak hari gidari bat du eta lortutako emaitzak ebidentzian oinarritzen ditu.
 • Ondorioak eta gomendioak: lanaren ondorioak eta gomendioak zorrotzak, egokiak eta berritzaileak dira aztertutako kasuaren testuingururako.
 1. Epaimahaiaren erabakia gertatzen den egun berean jakinaraziko da.
 2. Epaimahaiaren erabakia apelaezina da.
 3. Gizarte Eskubideen Kontseilariaren Foru Agindu bidez emango da saria, eta interesdunei jakinaraziko zaie, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, denek jakin dezaten.

Saria CIVICAN-en egingo den ekitaldi publiko bakarrean eman eta zabalduko da, Gizarte Eskubideen Departamentuak deituta, Nafarroako Kutxa Fundazioarekin lankidetzan, 2020. urteko azken hiruhilekoan, eta Epaimahaiko kideei eta sarirako parte-hartzaile guztiei gonbidapena egingo zaie.

Nafarroako Ebaluazio Proiektu eta Ekimenei buruzko Sarian parte hartzeak hura arautzen duten oinarri guztiak erabat onartzea dakar, baita Gizarte Eskubideen Departamentuak sariari buruz antolatutako banaketa- eta hedapen-jardunaldietan parte hartzea ere.

Sariaren prozesuan zehar esku hartzen duten pertsonek sariari buruzko konfidentzialtasuna gordeko dute.

Gizarte Eskubideen Sailak, Gizarte Politiken Plangintza eta Ebaluazioko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusiaren Gizarte Berrikuntza, Prestakuntza eta Europako Proiektuen Atalaren bidez, deialdiaren oinarriei buruzko informazioa emango du, telefonoz zein posta elektronikoz.

Gizarte Eskubideen Sailak emango du sariaren eta sarituaren berri, komunikabide arrunt eta espezializatuetan.

Gerta daitezkeen gorabeherak eta oinarri hauetan aurreikusi gabeko kasuak Gizarte Errealitatearen, Plangintzaren eta Gizarte Politiken Ebaluazioko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusiak ebatziko ditu.

Deialdi honen Foru-Aginduaren, haren oinarri arautzaileen eta saria ebazten duen Foru-Aginduaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Nafarroako Gobernuari, hilabeteko epean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Martxoaren 11ko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta Foru Sektore Publiko Instituzionalaren 11/2019 Foru Legean oinarrituta.

ARAUTZAILEAK JAITSI