Gizarte zerbitzuen arloko berrikuntza gida

innovacion


Nafarroako Gobernuko Gizarte Eskubideen Departamentuko Errealitate Sozialaren Behatokiaren helburuetako bat da hirugarren sektorean, enpresa pribatuetan eta Administrazio Publikoan berrikuntza sozialaren kultura sustatzea, berrikuntzan eta sormenean oinarritutako erronka sozial errealak gainditzeko eragin-irtenbideak proposatzeko tresnak erraztuz eta sustatuz.

Gizarte-kohesiorako eta gizarte-eraldaketarako tresna bat da gizarte-berrikuntza, eta erantzun berriak, eraginkorragoak eta efizienteagoak sortzeko gai izan behar du, gizarte-premia gero eta handiagoei erantzuteko gai izan daitezen. Gainera, gizarte-erronkei tokian tokiko erantzunak emateko gai izan behar du, alderdi interesdunak integratuz, lan egiteko, lankidetzan aritzeko eta parte hartzeko modu berrien bidez.

Argitalpen honen helburua da gizarte-zerbitzuen arloan gizarte-berrikuntzan lan egiten dugun erakunde eta entitate guztiok erreferentzia-esparru argiagoa eta kontzeptu partekatu batzuk izatea. Berrikuntza soziala funtsezko elementua izango da politika publikoetan eta gizarte-erakundeen ekintzan. Behatokia garen aldetik, gure ekarpena egin nahi izan dugu eremu berri honi zorroztasuna emateko eta, bidaiatzen jarraitu aurretik, jardun behar dugun mapa zehaztasun handiagoz marrazteko.

 DESCARGAR LA GUÍA