Gure ikerketak

Plan Operativo de Familia, Infancia y Adolescencia 2022.

Observatorio de la Realidad Social, Plan Operativo de Familia, Infancia y Adolescencia 2022. Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra , Pamplona, 2022, 22 p.


Laburpena:

2022rako Haurren eta Nerabeen Plan Operatiboak aldaketa nagusiak jasotzen ditu, baita Nafarroako Gobernuak ekitaldi honetan ezarri beharreko neurriak ere. Nafarroako familia, haur eta nerabeei laguntzeko II. Plan Integralean (2017-2023) definitutako helburuak eta erronkak lortzeko konpromisoa hartzen du Plan honek eta, ikuspegi operatibotik, aurrera egiteko modua zehazten du, indarrak batuz, sinergiak sortuz eta sailen arteko lanaren aldeko apustua eginez. Horrela, ezarri beharreko aldaketen eta neurrien multzoa jasotzen du dokumentuak. Neurri bakoitzerako, honako hauei buruzko datuak ematen dira: sail arduraduna, inplikatutako beste sail batzuk, aurrekontua eta horren zenbatekoa, gauzatze-aldia, aurreikusitako xedea, azpiegitura berria den, Europako proiektua den, bere adierazleak eta informazio-iturriak.

Zerrendara itzuli