Gure ikerketak

Informe sobre la pobreza severa (a partir de la Estadística de Renta de la Población Navarra).

Observatorio de la Realidad Social, Informe sobre la pobreza severa (a partir de la Estadística de Renta de la Población Navarra). Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra , Pamplona, 2019, 15 p.


Laburpena:

Nastatek (Nafarroako Estatistika Institutua) 2013tik kalkulatzen du Nafarroako biztanleriaren errentaren estatistika (ERPN), datu fiskaletatik eta erroldaren erabileratik abiatuta. Haren erabilera oso interesgarria da pobrezia kalkulatzeko, bizi-baldintzei buruzko inkestaren bidez lortutako indize ekonomikoak baino zehaztasun eta desagregazio handiagoarekin eraikitzeko aukera ematen duelako. Horrek esan nahi du pobrezia-arriskuaren eta pobrezia larriaren tasak kontsumo-unitateko diru-sarreretatik abiatuta neurtzen direla. Dokumentu honek Nafarroako pobreziari eta desparekotasunari buruzko azterketari buruz aurreko urteetan hasitako bideari jarraitzen dio, baina oraingoan pobrezia larriaren azterketari erreparatzen dio batez ere, Foru Ogasunak emandako datu fiskalak ustiatzen dituen iturri bakar horretatik abiatuta.

Zerrendara itzuli