Gure ikerketak

Evaluación del sistema de los estímulos al empleo en el marco de la Renta Garantizada de Navarra.

Oficina de Análisis y Prospección de Navarra, Evaluación del sistema de los estímulos al empleo en el marco de la Renta Garantizada de Navarra. Gobierno de Navarra , Pamplona, 2023, 179 p.


Laburpena:

Txosten honek Nafarroan Errenta Bermatua jasotzen duten pertsonei aplikatzen zaien enplegurako pizgarrien sistema ebaluatzen du. Zehazki, haren irismenari, estaldurari eta egokitzapenari buruzko ebidentziak ematen ditu; inplementazioan eragina duten faktoreak aztertzen ditu; enplegua lortzeko pizgarriek duten eraginkortasuna ebaluatzen du, bai eta RGarekiko mendekotasun ekonomikoaren murrizketan eta horren irteeran duten eraginkortasuna ere; halaber, kostu ekonomikoari dagokionez, eraginkortasunari buruz galdetzen du. Ebaluazioaren ondorioz, zenbait ondorio atera dira eta etorkizunerako hobekuntza-gomendioak proposatu dira.

Zerrendara itzuli