Gure ikerketak

Evaluación de las ayudas económicas, de pago único, para facilitar el alquiler de viviendas a familias monoparentales con ingresos insuficientes.

Observatorio de la Realidad Social, Evaluación de las ayudas económicas, de pago único, para facilitar el alquiler de viviendas a familias monoparentales con ingresos insuficientes. Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra , Pamplona, 2020, 60 p.


Laburpena:

Dokumentu hau Nafarroako Gobernuko Gizarte Eskubideen Departamentuko Errealitate Sozialaren Behatokiak egindako ordainketa bakarreko diru-laguntzen ebaluazioaren emaitza da, diru-sarrera nahikorik ez duten guraso bakarreko familiei etxebizitzen alokairua errazteko. Politika publiko baten azterketa da. Politika publiko horren izaera eta espezifikotasuna kontuan hartuta, ebaluazioaren kontzeptu integral batetik heldu zaio, eta emaitzak ez ezik, esku-hartze gisa duen egokitasuna eta Nafarroako Administrazio publikoaren beste jarduera batzuekiko koherentzia ere baloratu dira. Txosten horrek lehen saria jaso zuen 2020an, Espainiako Ebaluazio Elkarteak deitutako Politika Publikoak Ebaluatzeko Carlos Román Nazioarteko Sariaren hirugarren edizioan.

Zerrendara itzuli