Gure ikerketak

Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (ENIS).

Observatorio de la Realidad Social, Encuesta de Necesidades y de Inclusión Social (ENIS). Departamento de Derechos Sociales , Pamplona, 2018, 28 p.


Laburpena:

Premiei eta Gizarteratzeari buruzko Inkesta (ENIS) Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Nafarroako Estatistika Erakundearen arteko akordio baten emaitza da. Akordio horretan 2014. urtean Nafarroan diru-sarrera txikiak zituzten pertsonen egoera eta bilakaera aztertzen da (kontsumo-unitatea, errentaren arabera, urtean 10.279 eurotik beherakoa zuten etxebizitzetan bizi ziren pertsonak), eta 58.340 etxebizitzakoa eta 165.083 pertsonakoa da. Zifra horrek adierazten zuen Nafarroako pobrezia-arriskuaren tasa 2014an, hau da, biztanleria osoaren % 24,2. Pobrezia-arriskuan dauden pertsonen eta familien beharrei eta arazoei buruzko informazioa ezagutzea da inkesta honen helburua, bai eta egon daitezkeen profilak eta kasuistikak identifikatzea ere.

Zerrendara itzuli