Gure ikerketak

Determinantes sociales de la salud en Navarra: la influencia del sexo, la edad, el país de nacimiento, los ingresos y la Renta Garantizada.

Oficina de Análisis y Prospección de Navarra, Determinantes sociales de la salud en Navarra: la influencia del sexo, la edad, el país de nacimiento, los ingresos y la Renta Garantizada. Departamento de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra , Pamplona, 2023, 81 p.


Laburpena:

Txosten honek COVID19ak eragindako pandemiaren testuinguruan Nafarroako desberdintasun sozialen eta osasunaren arteko lotura ulertzeko gakoak eskaintzen ditu. Horretarako, txosten hau irakurtzen duenak, lehenik eta behin, politika publikoari eta esku-hartze soziosanitarioari buruzko ondorio eta gomendio nagusiak aurkituko ditu. Jarraian, horri buruz dauden azterlanen laburpen teorikoa eskaintzen da, gizarte-baldintzatzaileek osasunean duten zeregina azpimarratuz. Jarraian, xehetasunez deskribatzen da azterketan erabilitako metodologia, kontuan hartutako biztanleria, sartutako aldagaiak eta erabilitako datuak aztertzeko teknikak barne. Azkenik, txostenaren zatirik handiena lortutako emaitzak azaltzeari buruzkoa da, honako epigrafe hauetan banatuta: Maiztasun sanitarioa, Osasun Mentala, Obesitatea, Diabetesa eta COVID-19. Epigrafe bakoitzak emaitzen sintesi batekin ixten du, eta horrek aztertutako aldagaiekiko irismena ulertzen laguntzen du.

Zerrendara itzuli