Gure ikerketak

Observatorio de la Realidad Social, Análisis del comportamiento del empleo en Navarra. Balance anual 2021. Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra , Pamplona, 2022, 64 p.


Laburpena:

Iturri ofizialetatik (Nafar Lansare Nafarroako Enplegu Zerbitzua, SEPE, Gizarte Segurantza, Estatistikako Institutu Nazionala eta Nastat) datozen enplegu-adierazle nagusiak ustiatuz, enpleguak 2021ean izandako eraldaketei buruzko urteko balantze bat eraikitzen da. < br> < br>Horrela, datuen azalpenarekin eta hiru bloke handitan antolatzen den analisiarekin (langabeziaren bilakaera, enpleguaren portaera eta Nastat), enpleguak azken urtean izandako aldaketei buruzko balantze bat eraikitzen da. Mahai gainean jartzen ditu, halaber, krisiak eragin handiena izan duen guneak. Era berean, enpleguaren eta langileen aldaketa berrienak identifikatzen ditu, eta, azkenik, sektore- eta eskualde-ikuspegiak txertatzen ditu. Laburbilduz, 2021ean zehar argazki sekuentzial bat harrapatzea errazten du, eta, batzuetan, 2019. urtea ere hartzen du erreferentzia-puntu gisa. Hortik abiatuta, posible da krisiaren ondoren enpleguaren portaera zein izan den interpretatzea eta Nafarroan lan-arloan nondik gatozen eta non gauden ikustea.

Zerrendara itzuli